Johan Jonker - Consultancy

begint het te begrijpen

Veelzijdig, creatief, outofthebox, duurzaam

 

De prijsverhouding gas/elektriciteit

De verhouding tussen de gasprijs en de elektriciteitsprijs is aan het veranderen. Gas wordt duurder en elektriciteit ook, maar die laatste een stuk minder hard. Dat komt waarschijnlijk door het steeds groter wordende aandeel goedkope zonne-energie en windenergie Het is wel interessant om die verhouding eens nader te bekijken, want het zegt iets over het rendement van elektrische verwarming.

Om een goede vergelijking te maken is het goed om de energieinhoud van een kuub gas om te rekenen naar kWh. Dat zegt iets over de hoeveelheid warmte die een kuub gas aan je huis kan leveren. Het Nederlandse aardgas heeft gemiddelde een energieinhoud van 9,77 kWh per kubieke meter. Reken voor het gemak maar even met een factor 10.

Een CV installatie zou dus met 1 kuub gas net zo veel warmte leveren als een elektrische kachel met 10kWh. Maar dat is niet helemaal waar. Het rendement van een CV installatie is namelijk geen 100%. Er gaat energie verloren via de schoorsteen en via leidingen die door niet verwarmde ruimtes lopen. Van de meest verkochte CV installaties is het rendement circa 85%. Dit betekent dat per kuub gas er uiteindelijk maar 8,5 kWh warmte in je huis terecht komt. 
Waarschijnlijk ligt het rendement nog iets lager, maar hier gun ik aardgas even het voordeel van de twijfel.

Dus eigenlijk moet je de kubieke meterprijs delen door een factor 8,5 om een eerlijke vergelijking met de prijs van een kWh elektriciteit te maken.

prijs per kWh elektrisch gas

In de grafiek hierboven is de prijsontwikkeling van een kWh elektriciteit ten opzichte van een kWh aardgas weergegeven. Daarbij is wel uitgegaan van de variabale kosten. Netbeheerkosten en vaste leveringskosten die onafhankelijk zijn van de gebruikscijfers zijn niet meegenomen (ca 280 euro voor gas en 420 voor elektriciteit).

De grafiek laat zien dat begin 2018 de prijs van een kWh elektrische ruim 2.5 x duurder was dan een kWh uit gas. In de afgelopen vier jaar is verhouding is verhouding gedaald richting een factor 2.

Verwarmen met een elektrische kachel

Als je een kamer verwarmt met een gewone elektrische kachel dan ben je aan de variabele kosten een factor 2 tot 2,5 meer kwijt dan met verwarming via een aardgas gestookte CV. Een elektrische kachel is qua verbruikskosten dus niet interessant. Maar als tijdelijke oplossing of goedkope oplossing voor zelden verwarmde ruimtes kan het interessant zijn:

  • de aanleg of vervanging van CV is te duur
    • Stel dat je de aanleg van de CV in 5 jaar wilt terugverdienen. Als een nieuwe CV installatie kost 3000 euro meer kost dan een paar losse elektrische radiatoren, dan is de aardgasgestookte CV interessant als de jaarlijkse stookkosten op elektriciteit circa 1200 euro bedragen. De stookkosten met aardgas zouden dan ongeveer 600 euro worden (een factor 2 a 2,5 minder) en de investering is in 5 jaar terugverdiend. 
    • Stel je CV is defect en vervanging kost 2000 euro meer dan een elektrische verwarming. Dan is elektrisch verwarmen interessant als de jaarlijkse stookkosten op gas minder dan 400 euro bedragen. De stookkosten met elektriciteit zouden dan ongeveer 800 euro per jaar worden. 

Over het algemeen is elektrisch verwarmen interessant als tijdelijke oplossing of als ruimtes maar zelden worden gebruikt.
Als de dalende trend doorzet, dan wordt elektrisch verwarmen eerder interessant.

Verwarmen met een airco of warmtepomp

Airco en warmtepompen zijn beide systemen die met een hoog rendement warmte aan de buitenlucht kunnen onttrekken. Over het algemeen is het rendement van een goede airco of warmtepomp met een buitenunit een factor 4 a 5. Dat betekent dat ze in staat zijn met 1KWh aan elektriciteit 4 tot 5 kWh aan warmte aan de buitenlucht te onttrekken. 

Airco's en lucht-water warmtepompen hebben technisch veel overeenkomsten maar een belangrijk verschil is dat de lucht-water warmtepomp net als de cv een centraal systeem is en in principe geschikt om met eé'n systeem het hele huis te verwarmen. De warmte wordt afgestaan aan een warmwatercircuit net als bij de CV. Een airco is een eigenlijk een lucht-lucht warmtepomp en staat de warmte direct af aan de ruimte waarin de airco zich bevindt. Voor iedere verwarmde ruimte is dan een airco systeem nodig. Dat kan soms een grote investering betekenen.

Als je een kamer verwarmt met een airco dan ben je aan variabele kosten een factor 2 tot 2,.5 minder! kwijt dan met verwarming via een aardgas gestookte CV.

Een hybride warmtepomp kost met subsidies circa 4000 euro. Een goede airco een vergelijkbaar bedrag omdat er in iedere ruimte een unit nodig is. Als de jaarlijkse stookkosten met gas nu 1200 euro bedragen, dan zouden die met een warmtepomp of goede airco af kunnen nemen tot circa 600 euro. De investering in een warmtepomp kan dus in een jaar of 8 worden terugverdiend. Als het buiten vriest, dan is het rendement van een warmtepomp of airco een stuk minder. Dan daalt het van een factor 2 of minder. Bij hybride systemen wordt dan overgeschakeld naar de gasgestookte CV ketel.

Het is wel belangrijk om een efficiente warmtepomp of airco te kiezen. Bij een airco met een minder goed rendement zijn in de minder koude maanden de kosten vergelijkbaar met die van aardgas. Maar in de koudste maanden als het rendement afneemt kan het wel eens heel ongunstig uitpakken.